Dankzij het internet wordt de wereld kleiner. Bedrijven die vroeger een reikwijdte hadden van hun landsgrenzen kijken hier nu overheen. In traditionele media zitten weinig uitdagingen in het bepalen van welke informatie en in welke taal je moet aanbieden. Een medium (of het nou een krant, tvzender of een brochure is) is altijd gericht op een land en heeft vooraf bepaalde taal. Op internet is dat anders. Je weet nooit zeker waar een bezoeker vandaan komt en welke taal hij of zij spreekt.

Voor een Koelstra hebben we gekeken naar een nette manier om hiermee om te gaan. Uitgangspunten waren dat het hele proces voor de bezoeker van de website zo weinig mogelijk impact zou moeten hebben. De bezoeker moet als het ware niet merken dat er keuzes en selecties gemaakt worden. Tweede uitgangspunt was dat alle content die beschikbaar is in alle talen (in dit geval Nederlands, Duits, Spaans en Engels) beschikbaar zou moeten zijn.

De meest gebruikte optie om het land en de taal van de bezoeker te achterhalen is door de gebruiker deze vragen te laten beantwoorden in een aantal selecties zoals in onderstaand voorbeeld:

dropdownsmultilanguage

Aangezien het uitgangspunt was om het voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we besloten een andere oplossing voor deze selectie te kiezen. We hebben als eerste de twee belangrijke variabelen ‘Taal’ en ‘Land’ gedefinieerd. Het land is van invloed op welke content getoond moet worden (het productassortiment zou per land kunnen verschillen of er is een beurs die in een specifiek land gepromoot moet worden). De taal is een variabele die de bezoeker zelf bepaald. Alle content van de Nederlandse website zal in alle talen beschikbaar zijn. We zorgen er zo voor dat een een Nederland woonachtige Engelsman de lokale site in zijn eigen taal kan bekijken.

Bij binnenkomst hebben we vervolgens een tweetal criteria gedefinieerd  die de twee variabelen taal en land een waarde geven. Onderstaand de criteria in de volgorde waarin ze bepalend zijn:

1  Het domein

Wanneer iemand naar een landspecifiek domein gaat (een domein wat ook in landelijke media gebruikt wordt) zoals bijvoorbeeld Koelstra.nl of koelstra.de dan leiden we daaruit af in welk land deze persoon zich bevindt. Per land wordt vooraf een default taal bepaald. Aan de hand van het domein wordt het land bepaald en aan de hand van het land de taal.

2 Het IP adres

Als een bezoeker een niet landspecifiek domein zoals bijvoorbeeld koelstra.org of koelstra.com gebruikt kunnen we niet achterhalen in welk land deze persoon zich bevindt op basis van dat domein. We gaan dan kijken naar het IP adres van de gebruiker en proberen aan de hand van een tweetal GEO databases waarin de locatie van het IP vergeleken wordt  te bepalen in welk land de bezoeker zich bevindt. Op basis van dit land wordt uit de database vervolgens de default taal voor dit land geselecteerd

Onze inschatting is dat wij met de bovenstaande twee criteria een zeer groot deel van de bezoekers zonder dat zij hier iets voor hoeven te doen een website kunnen tonen met informatie uit het land waarin ze zich bevinden in de taal die ze spreken. Het is natuurlijk mogelijk dat bezoekers na deze twee checks nog steeds niet te herleiden zijn naar een land. Voor dat geval zorgen we ervoor dat er geen landspecifieke informatie aan de gebruiker getoond wordt (dus geen buttons met informatie over lokale beurzen) en de taal op engels gezet wordt.

Bovenin de website hebben we een aantal duidelijk herkenbare vlaggen geplaatst om de taal van de site eenvoudig te kunnen wijzigen na binnenkomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *