Een website is geen communicatiemiddel maar een gebruiksvoorwerp. Waar veel traditionele communicatiemiddelen de consument opzoeken wordt een website doelbewust door de bezoeker opgezocht. Vervolgens heeft de bezoeker op de website ook nog eens duidelijke doelen die hij/zij wil bereiken. Hierop inspelen is noodzakelijk voor succes op internet.

Veel websites worden ontwikkeld door te starten met het verzamelen van informatie die in de website getoond moet worden. Deze informatie wordt vervolgens logisch geordend om tot een menu te komen en op basis van deze structuur wordt tot slot een grafisch ontwerp gemaakt.

Uitgaande van het feit dat een bezoeker iemand is die actief naar een website toegaat mag je ook concluderen dat deze elke bezoeker een doel heeft. Vanuit marketingperspectief moet het doel van de website dan automatisch zijn om de bezoeker te ondersteunen bij het bereiken van het doel. Een goede basis van een website is dus niet een sitemap van content maar een sitemap van doelstellingen. Het samenspel van de doelstellingen van de verschillende pagina’s leidt tot de hoofddoelstelling van de site. Het inrichten en vullen van de pagina’s wordt veel gemakkelijker met een dergelijk duidelijk overzicht van doelstellingen. Je kunt alle te gebruiken elementen en ontwerpen hieraan toetsen.

De doelstellingen bewijzen hun nut nogmaals als de website eenmaal online staat. Wanneer de doelstellingen op een goede manier zijn omschreven kunnen ze direct gekoppeld worden aan KPI’s in de webanalyticssoftware. Een website wordt pas echt succesvol wanneer blijkt dat de bezoekers ook de gewenste doelen bereiken. Want als marketeer/designer/communicatiespecialist/usabilityexpert/webengineer kunnen wij wel zaken veronderstellen, het echte bewijs wordt pas geleverd wanneer de bezoekers de website gaan gebruiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *